Diptera (moscas y mosquitos)

Familia Nemestrinidae

fallenia-fasciata Fallenia fasciata  pdfdown

Familia Syrphidae

 Helophilus trivittatus   pdfdown

Familia Muscidae

musca-domestica Musca domestica  pdfdown